Lorek

 

Zarząd Spółdzielni podpisując umowę o współpracy z MPEC S.A. Kraków oraz z EDF Polska S.A. rozpoczął realizacje programu centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni w okresie 2018r. – 2024r.  Realizacja następuje zgodnie z harmonogramem.

 

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje,  że w ANKIECIE dotyczącej akceptacji wykonania instalacji CCWU wzięło udział 3620 osób, co stanowi 67,89% wszystkich właścicieli lokali, z czego 80,97% wyraziło zgodę na wykonanie CCWU   Wyniki ANKIETY w poszczególnych nieruchomościach i budynkach przedstawiamy poniżej w załączniku 

Wobec wyników ANKIETY  w dniu 2 lutego 2017r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą nr 12/2/IX/2017 wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury realizacji dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni, zobowiązując Zarząd Spółdzielni do jej realizacji.

15 maja 2017r. Zarząd Spółdzielni podpisał umowę o współpracy z MPEC S.A. Kraków oraz z EDF Polska S.A. w zakresie realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni w okresie 2018r. – 2024r.
2 czerwca 2017r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę nr 9/2017 o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań kredytowych jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 
W lipcu 2017r. zostały  wykonane audyty i projekty instalacji CCWU w budynkach nr 5, 6 i 7 w os. Kombatantów.
W dniach 11,12 i 13 września 2017r. odbyły się zebrania informacyjne z mieszkańcami w/w budynków.
W marcu 2018r. została zakończona inwestycja CCWU w budynkach nr 5, 6 i 7 w os. Kombatantów..
W czerwcu  2019r. została zakończona inwestycja CCWU w budynkach:
- nr 18 w os. J. Strusia.
- nr 20 i 22 w os. Kalinowym,
- nr 2 i 3 w os. Kombatantów.
W roku 2020 została zakończona inwestycja CCWU w budynkach:
- nr 3 i 7 w os. J. Strusia.
- nr 19, 21 i 23 w os. Kalinowym.
W roku 2021 w I półroczu realizowana zostanie inwestycja CCWU w budynkach: 
- nr 4 i 15 w os. J. Strusia.  
- nr 4, 11 i 12 w os. Kombatantów.
W roku 2021 w II półroczu realizowano inwestycję CCWU w budynkach: 
- nr 9, 16, 19, 20 i 21 w os. Na Lotnisku.
W roku 2022 zealizowano inwestycję CCWU w budynkach: os. J. Strusia 6,9,10,11,14 i os. Kalinowe 9,10.
W roku 2023 trwa realizacja instalacji CCWU w budynkach: os. Wysokie 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13.
Dodatkowo w roku 2023 nastąpi realizacja instalacji CCWU w budynkach: os. Kalinowe 3, 7, 8.
Ostatnie cztery budynki przewidzianie są do realizacji instalacji CCWU w roku 2024.
Obecne zaawansowanie  oraz planowany zakres realizacji programu c.w.u.
 Realizacja 1
Realizacja 2
LINKI o CWU:

Ciepło woda dla Krakowa

Centralna ciepła woda użytkowa dla Krakowa

Program "Ciepła woda użytkowa"

Ciepła woda bez piecyka - informacja MPEC S.A.

Zadowoleni z ciepłej wody z kranu