Wypad

Informujemy, że Spółdzielnia nie pośredniczy w żadnych usługach i nie wykonuje żadnych usług w mieszkaniach!!!  Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Spółdzielni lub oferujących usługi rzekomo za pośrednictwem Spółdzielni.

 

Spółdzielnia nigdy nie podpisywała i nie będzie podpisywać żadnych umów na usługi w lokalach. Jedyną umowę umożliwiającą weście do budynków jest umowa świadczenia usług pogotowia awaryjnego przez Firmę KRAKOPOL. Jeżeli nasz pracownik pojawi się przed drzwiami mieszkania powinien okazać identyfikator ze zdjęciem wydany przez Spółdzielnię. Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi zlecane przez mieszkańców innym usługodawcom.