Spółdzielnia ma obowiązek udostępniać (nieodpłatnie) użytkownikom lokali świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków.
Ze względu uproszczenie procedury udostępniania tych świadectw i duże zapotrzebowanie umieściliśmy wszystkie świadectwa na naszej stronie.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków można pobrać w wersji PDF.

Jeżel nie można otworzyć świadectwa należy zaktualizować przeglądarkę lub zmienić na inną !
Pobranie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zostało pogrupowanie osiedlami.


Świadectwa os. Józefa Strusia:                    Dane techniczne budynków w os. Józefa Strusia:

Świadectwa os. Kalinowe                            Dane techniczne budynków w os. Kalinowe:


Świadectwa os. Kombatantów                      Dane techniczne budynków w os. Kombatantów:

Świadectwa os. Na Lotnisku                       Dane techniczne budynków w os. Na Lotnisku:

Świadectwa os. Wysokie                            Dane techniczne budynków w os. Wysokie: