UWAGA !!!!

Druki do pobrania na dole strony.

os. Kombatantów 1;  Tel 012 349-78-14

Sprawy Członkowskie - Pokój nr 16 (I piętro budynku)  

  • Udzielanie ogólnych informacji członkowskich i o tytułach prawnych do lokali
  • Prowadzenie Rejestru Członkowskiego
  • Prowadzenie Rejestru Ksiąg Wieczystych dla lokali
  • Prowadzenie Rejestru Właścicieli lokali
  • Sprawy uzyskania lokatorskiego prawa
  • Sprawy nabycia własnościowego prawa – akty notarialne
  • Sprawy nabycia własności lokalu – akty notarialne
  • Sprawy spadków – postanowienia Sądowe
  • Sprawy po zgonach i rozwodach
  • Sprawy umów najmu lokali użytkowych