UWAGA !!!! Najważniejsze wzory typowych warunków i do pobrania na dole strony.
 
 Proszę wybrać z 7 poniższych tematów odpowiedni:
 

1. Podział zakresu technicznego na SPÓŁDZIELNIĘ i  UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

2. Zasady bezpieczeństwa - BUDYNKU i LOKALU wg. Rozporządzenia MSWiA z 1999r.

3. Zasady bezpieczeństwa - WENTYLACJA LOKALU

4. Zasady zgłaszania awarii i usterek

5. PORADNIK w typowych sprawach technicznych

6. Zakres robót niedozwolonych dla użytkowników lokali

7. Centralne ogrzewanie - uwarunkowania

 

Poniżej zakres rzeczowy prowadzonych spraw technicznych:

 

Sprawy Techniczne INSPEKTORZY, os. Kombatantów 1 (pokój nr 2), tel. bezpośredni 012 349-78-02

W tym miejscu załatwiamy formalne sprawy techniczne :

 • Udzielanie ogólnych informacji technicznych i o użytkowaniu lokali,
 • Prowadzenie nadzoru remontów zleconych Firmom zewnętrznym,
 • Prowadzenie spraw odbiorów technicznych lokali po remontach,
 • Ocena skutków technicznych usterek budowlanych  i awarii w lokalach,
 • Prowadzenie spraw przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego,
 • Prowadzenie spraw terenowo – prawnych,
 • Prowadzenie spraw przeglądów kominiarskich,
 • Prowadzenie spraw dofinansowania do wymiany okien w mieszkaniach,
 • Wydawanie warunków technicznych remontów mieszkań wykonywanych przez mieszkańców i prowadzenie odbiorów w tym zakresie,
 • Załatwianie korespondencji w powyższym zakresie .

Sprawy Techniczne MISTRZOWIE, os. Kombatantów 1 (pokój nr 3), tel. bezpośredni 012 349-78-03

 

W tym miejscu zgłasza się usterki i załatwiamy poniższe sprawy:

 •     Przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii w budynkach i w lokalach,
 •     Kierowanie i nadzór nad własną Grupą Konserwacyjno – Remontową (GKR),
 •     Usuwanie usterek w budynkach zakresie obciążającym Spółdzielnię,
 •     Obsługa techniczna wszystkich instalacji w budynkach ( bez instalacji teletechnicznych, telewizji kablowych i internetu),
 •     Obsługa techniczna węzłów cieplnych będących własnością Spółdzielni,
 •     Wykonywanie przeglądów technicznych instalacji – wynikających z przepisów Prawa Budowlanego,
 •     Obsługa techniczna hydroforni.