PRZYJĘCIA STRON PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce"  przyjmuje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1700 do 1800  (za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień) w siedzibie Rady Nadzorczej os. J. Strusia 6 kl. I