PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Zbigniew Bargiel

- licencja zawodowa zarządcy nieruchomości Nr 1067

- uprawnienia lustracyjne KRS Nr 1105/95

Ja-web

 

 

 ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Aleksandra Wojtusiak - Piłat

- licencja zawodowa zarządcy nieruchomości Nr 7315

Pani Ola Piłat 

 
PROKURENT

mgr Ingeborga Cenda

- uprawnienia do prowadzania ksiąg rachunkowych Nr 13237/99