Osoby starsze, samotne, które nie radzą sobie w codziennych obowiązkach lub budzą niepokój , że swoim postępowaniem mogłyby powodować zagrożenie dla pozostałych mieszkańców budynku mogą otrzymać pomoc i opiekę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) os. Teatralne 34 tel. 12 644 76 09