BANER MNIEJSZY

 

 

„Kraków zaangażowany społecznie”, to realizowana przez Gminę Miejską Kraków działalność mająca na celu wspieranie komunikacji służącej edukowaniu i informowaniu mieszkańców o działaniach i usługach społecznych prowadzonych przez miasto. Realizowana przez Kraków polityka społeczna zakłada aktywizowanie społeczności w różnym wieku oraz integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
W związku z tym przygotowano akcję „Kraków zaangażowany społecznie”, której działania będą realizowane w mediach tradycyjnych, społecznościowych i na miejskich stronach internetowych.

Te działania skierowane są do wielu grup społecznych: seniorów, młodzieży, rodziców z małymi dziećmi. Gmina Miejska Kraków ma do zaoferowania wiele usług i atrakcji, z których korzystanie jest darmowe – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.
Centra Aktywności Seniora (CAS), Kluby Rodziców czy też Programy Aktywności Lokalnej – to przykłady miejsc spotkań lokalnych społeczności, w nich, między innymi, można się dowiedzieć o działaniach miasta, dzielnicy i o wszelkich ofertach aktywności i działań adresowanych do krakowian.

Poradnik dla Seniorów otrzymany od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa - również w załączeniu

Aby zapoznać mieszkańców Krakowa z tym działaniem społecznym przygotowane zostały:

1. Informatory do pobrania w tym:

 • Informator krakowskiego seniora
 • Informator krakowskiej rodziny
 • Krakowski informator dla osób niepełnosprawnych
 • Poradnik młody Kraków

2. Broszury  do pobrania, w tym:

 • Kraków pomaga - poradnik
 • Wsparcie finansowe oraz świadczenia niepieniężne miasta Krakowa

 

3. Informacja "Kraków pomaga"

 • Dodatek mieszkaniowy
 • Dopłaty do rachunków za ogrzewanie
 • Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
 • Kampania „Rodzic zastępczy – moja praca”
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Program dożywiania
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Świadczenia opiekuńcze
 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 • Świadczenie „Dobry start”
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”
 • Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny
 • Zwiększenie dostępności do budynków i przestrzeni publicznych

4. Informacja "Kraków bez barier"

5. Informacja "Senior w Krakowie"

6. Informacja "Rodzina w Krakowie"

Nowi Partnerzy Programu

 

 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z powyższymi programami i do korzystania z nich

 

 

Pliki do pobrania:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Informator dla Seniora.pdf)Informator dla Seniora.pdf1941 kB