Money

WAŻNA INFORMACJA - NOWY INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO !!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” uprzejmie informuje, że w celu zmniejszenia ilości pomyłek w prawidłowości wysyłania opłat za lokal oraz zautomatyzowania procesu ewidencji opłat, dla każdego lokalu został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego.

Nowy indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się na książeczce opłat na rok 2013. Opłaty należy regulować już na ten indywidualny numer rachunku bankowego. W przypadku posiadania większej liczby lokali w zasobach spółdzielni (drugie mieszkanie, garaż, najem schowka), opłaty za każdy lokal należy wnosić oddzielnie na indywidualny numer rachunku bankowego na odrębną dostarczoną książeczkę opłat.
Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowy blankiet opłat z indywidualnym numerem rachunku bankowego zaznaczony kolorem niebieskim.
Ksieczka_opat_net
Z chwilą otrzymania książeczki opłat można już dokonywać wpłat na nowy indywidualny numer rachunku bankowego !!!
Użytkownicy lokali, którzy dokonują opłat za lokal za pośrednictwem banku powinni niezwłocznie zmienić dotychczasowy numer rachunku spółdzielni na indywidualny numer rachunku bankowego dla każdego lokalu. Dotyczy to zleceń stałych jak i poleceń zapłaty realizowanych przez internetowe konta bankowe. W tytule płatności stałego zlecenia należy podać co najmniej adres lokalu w zasobach spółdzielni, którego dotyczy wpłata.
Podobne rozwiązania stosowane są przez Zakład Energetyczny, Gazownię, telewizję kablową, itp.